• თეა დარსანია

    საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე

  • ზურაბ მაჭარაძე

    საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილე