• ნათია პავლიაშვილი

  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციის სამსახურის ხელმძღვანელი

 • თამარ ესაკია სალიბეგაშვილი

  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პროტოკოლის სამსახურის ხელმძღვანელი

 • დავით კაშია

  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დაჯილდოების, მოქალაქეობისა და შეწყალების საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელი

 • ვლადიმერ ონოფრიშვილი

  ლოგისტიკისა და ღონისძიებების ორგანიზების სამსახურის ხელმძღვანელი

 • მირანდა მაჭარაძე

  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი

 • ქეთი იორდანიშვილი

  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კორესპონდენციის მართვისა და მოქალაქეებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

 • თამთა ბიწაძე

  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

 • თამარ გოდერძიშვილი

  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი