2024 წლის საპარლამენტო მოხსენება

2023 წლის საპარლამენტო მოხსენება

2022 წლის საპარლამენტო მოხსენება

2021 წლის საპარლამენტო მოხსენება

2020 წლის საპარლამენტო მოხსენება

2019 წლის საპარლამენტო მოხსენება