ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საინფორმაციო
სფეროში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა
და ა(ა)იპ -ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს
ჯგუფს შორი

 ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პრეზიდენტის ადმიისტრაციასა და ა(ა)იპ ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრს შორის საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივის - სიმართლისა და ეროვნული თანხმობის პროცესის ხელშეწყობისათვის  

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პრეზიდენტსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს - ხელოვნების სასახლეს შორის

         

 

 

   
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს
პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და სსიპ - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის