• ქეთევან თათოშვილი

  საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა და სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებში

 • დავით თევზაძე

  საქართველოს პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველი სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხებში

 • ვლადიმერ ონოფრიშვილი

  საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი კულტურის საკითხებში

 • სიმონ პეტრიდისი

  საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი შშმ პირთა საკითხებში

 • ირინე შენგელია

  საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ოფიციალური ღონისძიებების ორგანიზების საკითხებში

 • ნინო ცქიტიშვილი

  საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი რეგიონებთან ურთიერთობის საკითხებში

 • იაგო წიკლაური

  საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში

 • ანგი ხუციშვილი

  საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი შეწყალების, მოქალაქეობის, დაჯილდოებისა და სამართლებრივ საკითხებში