საქართველოს სახელმწიფოს უზენაესი კანონი მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 1995 წლის 24 აგვისტოს

საქართველოს კონსტიტუცია (ქართულ-აფხაზური ვერსია)


 

  საქართველოს კონსტიტუცია მიღებულია საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ 1921 წლის 21 თებერვალს