​საქართველოს პრეზიდენტმა 2020 წლის 21 მარტს გამოსცა N1 დეკრეტი ,,საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“

საქართველოს პრეზიდენტმა  2020  წლის 21 მარტს  გამოსცა N1 დეკრეტი ,,საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“. აღნიშნული დეკრეტი ძალაშია გამოცემისთანავე. 
 
დეკრეტი დასამტკიცებლად წარედგინა საქართველოს პარლამენტს.


საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი N 1 (PDF)
 

სხვა სიახლეები