საქართველოს პრეზიდენტის 2019 წლის 5 ნოემბრის N05/11/02 განკარგულებით გამოცხადებულ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი ღია კონკურსში მონაწილე პირთა სია

1      ტალიური ლელ
2      ზარიძე მაია
3      წიპტაური ნათია
4      ძაგანია გიორგი
5      პირველი ზაზა
6      შარმანაშვილი თამაზ
7      სართანია თამარა
8      ჭიქაბერიძე გიორგი
9      ჯავახიშვილი გიორგი
10    ჯავახაძე დიმიტრი
11    ცაცაშვილი გია
12    ხრიკაძე ზურაბი
13    ბოჟაძე ვლადიმერ
14    ზაალიშვილი ნათია
15    სლაბკოვიჩ-მიქაბერიძე ზჯისლავ(ზურაბ)
16    იოსელიანი ნათია

სხვა სიახლეები