პრეზიდენტმა 13 მსჯავრდებული შეიწყალა

 

საქართველოს პრეზიდენტმა 13 მსჯავრდებული შეიწყალა. 9 მსჯავრდებული სრულად გათავისუფლდა პენიტენციურ დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის სახით დანიშნული სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან და პენიტენციურ დაწესებულებას დღესვე დატოვებს, ხოლო 4 მსჯავრდებულს პენიტენციურ დაწესებულებაში მოსახდელად დარჩენილი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. შეწყალებულთა შორის 4  მსჯავრდებული ქალია.

 

სხვა სიახლეები