ეროვნული პრემიისა და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის მოსაპოვებლად განაცხადების მიღება გრძელდება

პრემიების მოსაპოვებლად საკონკურსო განაცხადები და ნაწარმოებები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიიღება 21 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ათონელის ქ. N25, ასევე ელექტრონულად - info@president.gov.ge.

საქართველოს ეროვნული პრემია ენიჭება პირს საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, იურიდიული, სამედიცინო, სიცოცხლის შემსწავლელი ან საინჟინრო მეცნიერების დარგში მაღალ მეცნიერულ დონეზე შესრულებული ნაშრომისა, ან ნაშრომთა ციკლისათვის, რომელმაც საყოველთაო აღიარება მოიპოვა და განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა არა მარტო ქართული მეცნიერების, არამედ მსოფლიოს სულიერ, სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში. პრემია გაიცემა ყოველწლიურად, არა უმეტეს ორისა, თითოეული - ათი ათასი ლარის ოდენობით.

ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია გაიცემა ლიტერატურის დარგში: პროზა, პოეზია, პუბლიცისტიკა, უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოებისათვის, რომელიც მხატვრულ ღირსებათა გამო საერთო ეროვნულ აღიარებას მოიპოვებს და განმსჭვალულია თავისუფლების, ჰუმანიზმისა და პატრიოტიზმის ზოგადსაკაცობრიო იდეალებით. პრემია გაიცემა 2 წელიწადში ერთხელ, არა უმეტეს ერთისა, 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით.

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი (ცხელი ხაზი): + 995 32 2288888

საქართველოს ეროვნული პრემიის კომისიის შემადგენლობა

ეროვნული პრემიის კომიისიის კონკურსის ძირითადი პირობები

ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის კომისიის შემადგენლობა

ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიის მინიჭების პირობები

სხვა სიახლეები