ხელმოწერების რაოდენობა:

36191

ჩვენი ხმა ევროპას

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები,


მოგმართავთ თქვენ - ევროპის ლიდერებს - დეკემბრის ისტორიულ გადაწყვეტილებამდე. გვსურს მოგაწვდინოთ ჩვენი, ხალხის ერთობლივი ხმა და დაგანახოთ ჩვენი ერთობლივი სულისკვეთება.

 

მოგმართავთ, მიანიჭოთ ჩვენს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი, თანახმად საქართველოსა და მისი ხალხის მრავალწლიანი მიზანმიმართული სწრაფვისა და ურყევი ნებისა. საქართველოს ხალხის გამოხატული ნება ვერ შეარყია ვერცერთმა ურთულესმა გამოწვევამ - ვერც ომმა და ვერც ოკუპაციამ. ჩვენი წარსულით და საერთო ღირებულებებით დიდი ხანია ერთნი ვართ. მაშასადამე, ჩვენი მომავალი თქვენთანაა, ევროპაშია და ამას ალტერნატივა არ გააჩნია!

 

საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაწერილი პირობის თანახმად, ძალისხმევას არ დავიშურებთ და არაფერს დავაკლებთ ჩვენს მიზანს: სხვადასხვა პოლიტიკური მსოფლმხედველობის მიუხედავად, ერთობის ძალით ხელს ვაწერთ ამ პეტიციას და ვითხოვთ კანდიდატის სტატუსს. 

საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავებისას ხელმძღვანელობს “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად

მიმართე ევროპას

ჩვენი ხმა ევროპას

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები,


მოგმართავთ თქვენ - ევროპის ლიდერებს - დეკემბრის ისტორიულ გადაწყვეტილებამდე. გვსურს მოგაწვდინოთ ჩვენი, ხალხის ერთობლივი ხმა და დაგანახოთ ჩვენი ერთობლივი სულისკვეთება.

 

მოგმართავთ, მიანიჭოთ ჩვენს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი, თანახმად საქართველოსა და მისი ხალხის მრავალწლიანი მიზანმიმართული სწრაფვისა და ურყევი ნებისა. საქართველოს ხალხის გამოხატული ნება ვერ შეარყია ვერცერთმა ურთულესმა გამოწვევამ - ვერც ომმა და ვერც ოკუპაციამ. ჩვენი წარსულით და საერთო ღირებულებებით დიდი ხანია ერთნი ვართ. მაშასადამე, ჩვენი მომავალი თქვენთანაა, ევროპაშია და ამას ალტერნატივა არ გააჩნია!

 

საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაწერილი პირობის თანახმად, ძალისხმევას არ დავიშურებთ და არაფერს დავაკლებთ ჩვენს მიზანს: სხვადასხვა პოლიტიკური მსოფლმხედველობის მიუხედავად, ერთობის ძალით ხელს ვაწერთ ამ პეტიციას და ვითხოვთ კანდიდატის სტატუსს. 

თანახმა ვარ, დამუშავდეს ჩემ მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემები
თანახმა ვარ, ჩემი ხმა წარდგენილი იყოს ბრიუსელში

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

კონფიდენციალობის პოლიტიკა შესახებ რომელიც იმართება სამართავი სისტემიდან და მისი შევსება ხდება ვებ ადმინისტრატორის მიერ ინფორმაცია პეტიციის შესახებ რომელიც იმართება სამართავი სისტემიდან და მისი შევსება ხდება

 

კონფიდენციალობის პოლიტიკა შესახებ რომელიც იმართება სამართავი სისტემიდან და მისი შევსება ხდება ვებ ადმინისტრატორის მიერ ინფორმაცია პეტიციის შესახებ რომელიც იმართება სამართავი სისტემიდან და მისი შევსება ხდება