ორბელიანების განახლებულ სასახლეში 2018 წლიდან საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციაა განთავსებული. XIX საუკუნის თბილისის ამ გამორჩეულ ნაგებობას საქართველოს
ერთ-ერთი უმთავრესი წარმომადგენლობითი შენობის ფუნქცია აქვს.შესაბამისად,
საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც სახელმწიფოს მეთაური, ორბელიანების სასახლეში მართავს ოფიციალურ
შეხვედრებს და მასპინძლობს სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენლებს. პროტოკოლით
გათვალისწინებული საპატიო ყარაული ეწყობა სასახლის წინ მდებარე ქუჩაზე, აქვე იგება წითელი
ფიანდაზი. საპატიო სტუმრების დახვედრის ცერემონიისათვის თვალის დევნება
შესაძლებელია როგორც 9 აპრილის ბაღის, ისე ათონელის ქუჩის მხრიდან.

ორბელიანების სასახლე, მისი დღევანდელი შინაარსი, ასახავს საქართველოს კულტურულ
მრავალფეროვნებას, ქვეყნის ისტორიას, ქართული კულტურის უმთავრეს პერიოდს,
რომელსაც როგორც ეროვნული, ისე ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობა აქვს.

ორბელიანების სასახლე პერიოდულად, საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო გრაფიკის
გათვალისწინებით, ღიაა დამთვალიერებელთათვის.