ცესკო-ს თავმჯდომარეობისა და წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი ღია კონკურსის კანდიდატების სია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობისა  და წევრობის კანდიდატთა შესარჩევი ღია კონკურსის კანდიდატების სია:
ცესკო-ს თავმჯდომარეობის კანდიდატები:

 

 

 

1.    ვილი პაჭკორია
2.    მაია გურამიშვილი
3.    გიორგი კალანდარიშვილი
4.    ლილი ბეგიაშვილი
5.    იმედა კლდიაშვილი
6.    გიორგი სანტურიანი
7.    ილია ჭანტურაია
8.    ბონდო გასვიანი
9.    გულნარა გიგიბერია
10.  ვლადიმერ მალოვიჩკო-დგებუაძე
11.  ლიანა გაბისონია

ცესკო-ს წევრობის კანდიდატები
1.    ემზარ კაკულია
2.    გია ცაცაშვილი
3.    კონსტანტინე ჩიტანავა
4.    ლელა ტალიური
5.    თამაზ თაყაძე
6.    ანა მიქელაძე
7.    მერი აფხაზავა
8.    მარი კაპანაძე
9.    არჩილ მდივნიშვილი
10.  გულქანი ქურასბედიანი
11.  გიორგი მარსაგიშვილი
12.  ქეთევან მიქელაძე
13.  ინგა მათიაშვილი
14.  მაია ზარიძე
15.  თამარა სართანია
16.  აკაკი ხუსკივაძე
17.  ვალერიან მაისურაძე

 

თითოეული კანდიდატის ბიოგრაფია დალინკულია კანდიდატის გვარსა და სახელში.

სხვა სიახლეები